Alborz-01.png
alborz-popel.jpg
بحران کمبود پزشک در ۶ رشته تخصصی/تعیین تکلیف تیم جدید وزارت بهداشت؛ بزودی
ارسال در: 1396/06/06-13:09
قائم مقام وزیر بهداشت توضیحاتی را درباره ادعاهای مطرح شده مبنی بر فرار مالیاتی پزشکان، مصوبه مجلس در زمینه حذف حمایت‌های بیمه‌ای از داروهای خارجی که مشابه تولید داخل دارند، جایگاه داوسازان در طرح تحول نظام سلامت، تغییرات طرح تحول نظام سلامت در دوره د

دکتر ایرج حریرچی در نشستی خبری در پاسخ به سوالی درباره کاهش ظرفیت پذیرش رشته‌هایی مانند دندانپزشکی در دانشگاه‌ها گفت: با توجه به کمبود شدیدی که در اکثر رشته‌ها به ویژه در رشته پزشکی عمومی، متخصص و برخی رشته‌های دیگر وجود دارد، سیاست وزارت بهداشت این است که با حفظ کیفیت آموزشی، ظرفیت‌هایش را هم افزایش دهد. باید توجه کرد که ما توانایی آموزش بیشتر برای تربیت پزشک و متخصص را داریم، اما این کار مستلزم این است که بتوانیم ۲۰ هزار تخت به تخت‌های آموزشی اضافه کنیم.

وضعیت بحرانی کمبود نیرو در ۶ رشته تخصصی

وی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت نیروی انسانی ما در ۶ رشته تخصصی بحرانی است، افزود: این موضوع دو دلیل دارد که یکی از آنها تعداد خالص پزشکان و دوم موضوع توزیع پزشکان و متخصصان است؛ چراکه در مورد دوم باید توجه کرد که به غیر از دو سال اول طرحی که محل خدمت آن را وزارت بهداشت تعیین می‌کند، در سایر سال‌های خدمت نیروها، وزارت بهداشت اختیاری در توزیع آنها ندارد و خود افراد محل خدمت‌شان را تعیین می‌کنند.

فعالیت ۴۰ درصد متخصصان در تهران

قائم مقام وزیر بهداشت ادامه داد: به طوری که ۴۰ درصد متخصصان در شهر تهران فعالیت می‌کنند و این در حالی است که در برخی مناطق کشور با کمبود متخصص مواجه هستیم و اختیاری هم در توزیع آنها نداریم. از طرفی ارائه مشوق‌های مالی نیز در توانایی وزارت بهداشت نیست. اما در عین حال باید توجه کرد که روال معمول وزارت بهداشت در رشته‌های خاص مبنی بر کاهش ظرفیت نبوده است.  

مصوبه مجلس و حذف حمایت‌های بیمه‌ای از داروهای خارجی که مشابه داخل دارند

حریرچی در پاسخ به سوال ایسنا درباره مصوبه مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم توسعه مبنی بر حذف حمایت‌های مالی از داروهای خارجی که مشابه تولید داخل آنها وجود دارد، گفت: وزارت بهداشت در هزینه‌کرد نظام سلامت مکلف است تمام ابعاد هر موضوع را در نظر بگیرد. در این موضوع وزارت  بهداشت، نظام سلامت و نظام دارویی کشور تحت فشار است؛ به طوری که برخی می‌گویند چرا داروهای خارجی را وارد می‌کنید و حتما از بابت این کارتان منافعی دارید یا سوءتدبیری در مدیریت‌تان وجود دارد. حال یک زمانی هم قانونی در کشور وضع می‌شود که بر استفاده از داروهای ژنریک تاکید دارد و از سوی دیگر وزارت بهداشت تحت فشار قرار می‌گیرد که چرا داروی خارجی را عرضه نمی‌کند. بنابراین باید هر دو طرف را در نظر گرفت.

حریرچی ادامه داد: طبق سیاست‌های کلی سلامت، نظام دارویی کشور باید براساس نظام ژنریک باشد. موضوع دیگر هم قانون مصوب مجلس است که در آن صراحتا قید شده باید نظام خرید ما براساس داروهای ژنریک باشد. البته داروهای موجود در کشور چند نوع هستند. نوع خارجی برخی از آنها اصلا در کشور وجود ندارد و صددرصد از تولید داخلی آنها استفاده می‌کنیم. نوع دوم داروهایی هستند که اصلا تولید داخل‌شان در کشور وجود ندارد و تا جایی که قوانین و بودجه به ما اجازه دهد، آنها را وارد می‌کنیم. نوع سوم نیز داروهایی هستند که تولید داخلی آنها در کشور وجود دارد اما یا میزان تولیدشان کافی نیست و یا به دلایلی اجازه واردات به آنها وارد شده است.

وی با بیان اینکه در بند ۵ سیاست‌های کلی سلامت بر ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی تاکید شده است، گفت: طبق این بند اجازه تجویز دارو صرفا باید براساس نظام سطح‌بندی، راهنمای بالینی و طرح ژنریک و نظام دارویی کشور باشد. بند د ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه و بند ۵ سیاست‌های کلی نظام سلامت کاملا بر این موضوع دلالت دارد. البته ما این نوید را می‌دهیم که هم کیفیت داروهای داخلی بالاتر از حد فعلی رود و هم در موارد خاص حمایت‌های لازم انجام خواهد شد.

قائم مقام وزیر بهداشت تاکید کرد: از طرفی دستگاه اجرایی و بیمه مکلف به تبعیت از قانون است. حال اگر موارد قانونی اصلاح شد، حتما ما هم مطابق قانون عمل می‌کنیم.

تعیین تکلیف تیم جدید مدیریتی وزارت بهداشت تا چند هفته آتی

حریرچی در پاسخ به سوالی درباره تغییرات مدیریتی معاونت درمان وزارت بهداشت گفت: در این حوزه تغییراتی تا چند روز آینده انجام خواهد شد و تا چند هفته دیگر تیم جدید مدیریتی وزارت بهداشت مستقر خواهند شد.

تداوم، ارتقا و نهادینه کردن "تحول نظام سلامت" در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه

وی در پاسخ به سوالی درباره تغییرات طرح تحول نظام سلامت در دوره دوم اجرا گفت: برنامه‌هایی که از سوی دکتر هاشمی در مجلس ارائه شد، براساس نظام‌های موجود در سازمان جهانی بهداشت و معتبرترین دانشگاه‌های دنیا بوده است. براین اساس کار تداوم، ارتقا و نهادینه‌سازی طرح تحول نظام سلامت در چارچوب برنامه ششم توسعه کشور یکی از اقداماتی است که در این دوره انجام خواهد شد. باید توجه کرد که طرح تحول سلامت، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی سلامت منظومه‌هایی هستندکه در خودشان منسجم هستند و با سایر موارد اشتراک دارند. بنابراین نمی‌توانیم در این باره به صورت کاریکاتوری اقدام کرد.

قائم مقام وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره جایگاه داروسازان در طرح تحول نظام سلامت گفت: نظام بهداشت و درمان برای خدمت‌رسانی به مردم است و از طرفی باید تعادل در آن حفظ شود. یعنی هم به مردم خدمت‌رسانی انجام شود و هم ارائه کنندگان خدمت شرایط مناسبی داشته باشند. درباره داروسازان باید توجه کرد که مبلغی که به عنوان حق فنی سال‌ها مورد مناقشه بود، در دولت یازدهم از سوی وزارت بهداشت لحاظ شد و به نتیجه رسید. براین اساس ما سعی کردیم اقدامات‌مان به گونه ای باشد که منافع داروسازان حفظ شود. البته باید کاری کنیم تا هزینه عوامل تولید نیز کاهش یابد.

ابلاغ ۲۰۰ راهنمای بالینی

حریرچی در پاسخ به سوال دیگری درباره اجرا راهنماهای بالینی گفت: تاکنون ۲۰۰ راهنمای بالینی ابلاغ شده است که در سایت معاونت درمان وجود دارد و انتظار می‌رود که دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها آنها را اجرا کنند. البته برخی دانشگاه‌ها مانند دانشگاه علوم پزشکی شیراز گام‌های خوبی در این زمینه برداشته‌اند. از طرفی اقداماتی را هم با بیمه‌ها انجام می‌دهیم که این راهنماهای بالینی در نظام پرداخت نیز اثرگذار باشند.

وی افزود: یکی از بسته‌های ارتقای طرح تحول نظام سلامت نیز همین موضوع است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اگر اهرم‌های اجرایی، مالی و قانونی بر روی راهنمای بالینی سوار شوند، این راهنماها قابل اجرا هستند.

قائم مقام وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره موضوع سلامت روان گفت: تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت، احساس رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی است. بنابراین یکی از ابعاد مهم سلامت، سلامت روان محسوب می‌شود. از طرفی باید توجه کرد که افسردگی‌های ضعیف و اضطراب‌های معمولی می‌تواند جمعیت عادی را درگیر کند. در عین حال مسائلی مانند تورم، اعلام خشونت‌ها و... نیز آثار روانی در پی دارد.

نقطه عطفی که ساده انگاشته شد

حریرچی ادامه داد: یکی از اقدامات لازم در این حوزه غربالگری است. اینکه ما در نظام بهداشتی‌مان روانشناس و کارشناس تغذیه را اضافه کردیم، ساده گرفته شد، اما این موضوع یک نقطه عطف برای نظام سلامت به شمار می‌آید. وزارت بهداشت در سال‌های اخیر غربالگری اولیه را در سال‌های اخیر به نظام بهداشت و درمان اضافه کرد.

تورم سلامت از تورم سایر بخش‌های جامعه بالاتر است

سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره میزان تورم در حوزه سلامت گفت: در نظام سلامت ایران معمولا میزان تورم از سایر بخش‌های کشور بالاتر بوده است. البته باید بدانیم که افزایش قیمت یک خدمت گاهی به صورت هدفمندانه انجام می‌شود. ما در سال‌های منتهی به سال ۹۲، قیمت خدمات پزشکی‌مان واقعی نبود و وزارت بهداشت براساس سیاست‌های کلی نظام سلامت برای واقعی کردن هزینه‌ها، تعرفه‌ها را اصلاح کرد و اقداماتی را برای تعدیل تعرفه‌ها انجام داد.

حریرچی با بیان اینکه افزایش هزینه‌های خانوار در سال ۹۳، در حوزه سلامت ۱۰ درصد بوده است، گفت: زمانی که مردم برای خوراک و مسکن هزینه کنند، نشان می‌دهد که بحران اقتصادی در یک جامعه وجود دارد، اما وقتی سایر هزینه‌هایش در حوزه فرهنگ، آموزش و سلامت بیشتر می‌شود، نشانه خروج از رکود است.   در ایران نیز در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به دلیل تورم بالا و کاهش شغل، مردم هزینه خود را در غذا و مسکن صرف می‌کردند اما بعد از دولت یازدهم با رونق اقتصادی و کنترل تورم، درصد هزینه‌کرد خانوار در خوراک کاهش یافت و حالا هزینه‌های آموزش، فرهنگ و بهداشت و درمان افزایش یافته است.

پزشکان مراکز دولتی خوش‌حساب‌ترین پرداخت‌کنندگان مالیاتی

قائم مقام وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره ادعاهای مطرح شده مبنی بر فرار مالیاتی پزشکان گفت: پزشکان دو گروه عمده هستند؛ یکی پزشکانی که در مراکز دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و ... کار می‌کنند و ۸۰ درصد خدمات بستری را ارائه می‌دهندکه این افراد خوش‌حساب‌ترین پرداخت‌کنندگان مالیاتی هستند. دسته دیگری از پزشکان در بیمارستان‌های خصوصی فعال هستند و نظام مالیاتی آنها براساس توافق سازمان امور مالیاتی با نظام پزشکی است. حال اینکه فکر کنیم صددرصد موارد در این حوزه شامل فرار مالیاتی می‌شود، درست نیست.

منبع :خبرگزاری ایسنا
نظرات ارسالی:
 
مشارکت در بحث:
نام:
ایمیل:
متن پیام:
کد امنیتی:


درباره ما
جستجو
پیوندها
عضویت
ورود


RSS
آب و هواتمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال خبری البرز می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
البرز به هیچ ارگان ،دسته ، حذب و گروهی وابسته نیست

Copyright alborznews©2010 . All Rights Reserved